Pengikut

Cari Makan Sikit

Thursday, April 12, 2012

Pesan Abu Hurairah

Katanya,

"Aku lebih menginginkan mati daripada bertemu dengan ENAM perkara berikut;

1) Ketika orang bodoh menjadi pemimpin.

2) Ketika hukum sudah diperjual-belikan.

3) Ketika nyawa sudah tidak berharga lagi.

4) Ketika hubungan tali saliturrahim sudah mudah diputus.

5) Ketika rahsia sudah tidak menjadi rahsia lagi.

6) Ketika muncul generasi yang menjadikan al-Quran hanya sebagai nyanyian.

No comments: