Pengikut

Cari Makan Sikit

Tuesday, January 13, 2009

Al-FatihahUbah dengan tangan atau mulut atau pena. setidak-tidak nya benci lah di dalam hati adalah selemah-lemah iman. panjatkan doa ke hadrat Yang Satu memohon bantuannya. maka terkutuk lah kepada sesiapa yang melawan Yang Satu. semoga menerima balasan setimpal.

Al-Fatihah kepada yang telah pergi...

No comments: